Jooganopettajakoulutus JOOGANOPETTAJA SJL®

euroopan joogaunioni

KOULUTUKSESTA

Suomen Joogaliitto on kouluttanut jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa, jo 1970-luvun alusta. Opetus perustuu ikiaikaiseen joogan traditioon, jota on sovellettu nykypäivän tarpeisiin ja suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. Koulutus on prosessi, jossa tarkoituksena on auttaa opiskelijaa kehittämään joogan opettamiseen tarvittavia valmiuksia, käytännön tietoja ja taitoja sekä luomaan perusta koko elämän kestävälle oppimiselle ja henkiselle kasvulle.

Suomen Joogaliitto on vuodesta 1981 ollut Euroopan Joogaunionin jäsen ja ollut mukana kehittämässä EYU:n koulutusohjelmaa. Liiton opettajakoulutus on Euroopan Joogaunionin hyväksymä.

Opettajakoulutus on tarkoitettu kaikille joogasta syvästi kiinnostuneille, jotka haluavat toimia jooganopettajina.

Kouluttajilla on Euroopan Joogaunionin kriteerit täyttävä pitkäaikainen koulutus ja kokemus jooganopettajina. Kouluttajina toimii mm. sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisia (mm. lääkärit, fysioterapeutit, terveydenhoitajat, psykologit, opettajat).

Koulutuksen lähiopetusjaksot tapahtuvat Saarijärvellä Joogaliiton omistamassa Suomen Joogaopistossa. Koulutuskurssimaksuun sisältyy opetus, majoitus ja maittava, monipuolinen kasvisruoka.

 

PÄÄSYEHDOT

Jooganopettajan koulutuksen aloittaminen edellyttää, että koulutukseen pyrkijä on harjoittanut joogaa vähintään 2 vuotta koulutetun opettajan ohjauksessa ja on Suomen Joogaliiton jäsen. Lisäksi edellytetään motivaatiota sitoutua pitkäjänteiseen työskentelyyn ja itsensä kehittämiseen.

 

OPINNOT

Opinnoissa on kahdeksan osiota, jotka koostuvat Perusopinnoista (P1-4) ja Syventävistä opinnoista (S1-4). Perusopinnoissa opiskeluryhmän voi valita itselle sopivaan ajankohtaan, myös kouluttajat vaihtuvat osioittain ja opinnot kestävät n. kaksi vuotta. Syventävissä opinnoissa työskennellään aina saman ryhmän ja kouluttajien kanssa kolmen vuoden ajan.

Opinnot sisältävät joogan keinojen tutkimista fyysisen, psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä, joogaharjoituksen käytännön suunnittelua ja soveltamista eri kohderyhmille, joogafilosofiaa ja aikuiskoulutuksen perusteita.

Jooganopettaja SJL® -opintojen laajuus on 42 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 oppituntia. Koulutus sisältää lähiopetusta, etäopetusta (oppimistehtävät ja näytetyöt), ohjausharjoittelua ja itsenäistä opiskelua.

 

Lähijaksojen sisällöt

Perusopinnot, osio 1. Oman harjoituksen merkitys

osio 2. Asana ja hengitysharjoitusten

osio 3. Ohjaajana toimimisen perustiedot ja -taidot

osio 4. Perusteiden syventäminen ja ohjaustaidon kehittäminen

Syventävät opinnot, osio 1. Asana ja Pranayama

osio 2. Pranayama, Pratyahara, Yama ja Niyama

osio 3. Dharana, Dhyana

osio 4. Dhyana, Kahdeksanosainen tie

HAKU

Perusopintojen 1. osiolle on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. Kurssien ajankohdat löytyvät Joogaliiton kotisivuilta, kohdasta Kurssikalenteri.

Hakuaika koulutukseen päättyy 3 kuukautta ennen kurssin alkua. Mikäli pääsyehdot täyttyvät, voi tiedustella mahdollisia vapautuneita paikkoja hakuajan päätyttyäkin.