Jooganopettajakoulutus

euroopan joogaunioniJOOGANOPETTAJA SJL® EUY 500

Suomen Joogaliitto on kouluttanut jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa, jo 1970-luvun alusta. Nimi muuttui jooganopettajaksi vuonna 2000. Opetus perustuu ikiaikaiseen joogan traditioon, jota on sovellettu nykypäivän tarpeisiin ja suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. Koulutusprosessissa opiskelija kehittää joogan opettamiseen tarvittavia valmiuksia, käytännön taitoja sekä luo perustaa koko elämän kestävälle oppimiselle ja henkiselle kasvulle. 

Suomen Joogaliitto on vuodesta 1981 ollut Euroopan Joogaunionin jäsen ja ollut mukana kehittämässä EUY:n koulutusohjelmaa (European Union of Yoga TeacherTraining Program). Liiton opettajankoulutus on Pohjoismaissa ainoa Euroopan Joogaunionin hyväksymä.  Jooganopettajien kouluttajilla on Euroopan Joogaunionin kriteerit täyttävä pitkäaikainen koulutus ja kokemus jooganopettajina. He toimivat kolmen hengen tiimeissä, joissa ainakin yhdellä on jokin terveydenhuoltoalan tutkinto. 

Koulutuksen lähiopetusjaksot tapahtuvat Saarijärvellä Joogaliiton omistamassa Suomen Joogaopistossa. Koulutuskurssimaksuun sisältyy opetuksen lisäksi myös majoitus ja monipuolinen kasvisruoka. 

PÄÄSYVAATIMUKSET 

Jooganopettajan koulutuksen aloittaminen edellyttää, että koulutukseen pyrkijä on harjoittanut joogaa vähintään 2 vuotta koulutetun opettajan ohjauksessa, on Suomen Joogaliiton jäsen ja on osallistunut 2-4 vrk:n kurssille Joogaopistolla. Lisäksi edellytetään motivaatiota sitoutua pitkäjänteiseen työskentelyyn ja itsensä kehittämiseen. 

OPINNOT 

Opinnoissa on kahdeksan osiota, jotka koostuvat Perusopinnoista (P1-4) ja Syventävistä opinnoista (S1-4). Lähijaksot P1 ja P2, sekä S1-4 kestävät kukin 6 vrk. Lähijaksot P3-4 kestävät kumpikin 7 vrk. Perusopinnoissa opiskeluryhmän voi valita itselle sopivaan ajankohtaan, myös kouluttajat vaihtuvat osioittain ja opinnot kestävät n. kaksi vuotta. Syventävissä opinnoissa työskennellään saman ryhmän ja kouluttajien kanssa kolmen vuoden ajan. 

Opinnot sisältävät joogan tutkimista fyysisen, psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä. Niihin sisältyy oman joogaharjoituksen kokemuksen havainnointia, asanaopetusta, anatomiaa ja fysiologiaa, joogafilosofiaa, aikuiskoulutuksen perusteita ja joogaharjoituksen käytännön suunnittelua, sekä soveltamista eri kohderyhmille. 

Jooganopettaja SJL -opintojen laajuus on 500 tuntia ja se vastaa Euroopan Joogaunionin (EUY) jooganopettajankoulutuksen laajuutta. Koulutus koostuu pääosin lähiopetuksesta, sisältäen myös itsenäisiä oppimistehtäviä ja ohjausharjoittelun omalla paikkakunnalla lähijaksojen välissä. Syventävän koulutuksen aikana jokainen opiskelija pitää arvioitavan näytetunnin.  

Jooganopettajankoulutuksen teemakokonaisuudet: 

I TEOREETTINEN JA KÄYTÄNNÖN TIETO 160 t 

  • Anatomia ja fysiologia  
  • Joogaharjoituksen kokonaisuus  
  • Asana- ja hengitystietous  
  • Joogaperinteen soveltaminen  

II JOOGAFILOSOFIA     120 t 

III PEDAGOGIIKKA      100 t 

IV ETIIKKA      40 t  

V ARVIOINTI OPPIMISEN TUKENA    80 t 

Suomen Joogaliitto järjestää sekä 3-vuotisia että kertaluonteisia täydennyskoulutuskursseja.  

HAKU 

Koulutukseen, perusopintojen 1. osiolle voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Kurssien ajankohdat löytyvät Joogaliiton kotisivuilta, kohdasta Kurssikalenteri.  

Hakuaika koulutukseen päättyy 3 kuukautta ennen perusopintojakson alkua. Mikäli pääsyehdot täyttyvät, mahdollisia vapautuneita paikkoja voi tiedustella hakuajan päätyttyäkin. 

Hakulomake löytyy sähköisenä nettisivuiltamme. Lomakkeen paperiversion voi tilata sähköpostitse tai Joogaopiston toimistosta ma-pe klo 10-15.