Jooganopettajakoulutus

euroopan joogaunioni

JOOGANOPETTAJA SJL® EUY 500

KOULUTUKSESTA
Suomen Joogaliitto on kouluttanut jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa jo 1970-luvun alusta.

Nimi muuttui jooganopettajaksi vuonna 2000. Opetus perustuu ikiaikaiseen joogan
traditioon, jota on sovellettu nykypäivän tarpeisiin ja suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi.
Koulutusprosessissa opiskelija kehittää joogan opettamiseen tarvittavia valmiuksia, käytännön
taitoja sekä luo perustaa koko elämän kestävälle oppimiselle ja henkiselle kasvulle.

Suomen Joogaliitto on vuodesta 1981 ollut Euroopan Joogaunionin jäsen ja ollut mukana
kehittämässä EUY:n koulutusohjelmaa (European Union of Yoga Teacher Training Program
TTP). Liiton opettajankoulutus on Pohjoismaissa ainoa Euroopan Joogaunionin hyväksymä.
Jooganopettajien kouluttajilla on Euroopan Joogaunionin kriteerit täyttävä pitkäaikainen
koulutus ja kokemus jooganopettajina. He toimivat kolmen hengen tiimeissä, joissa ainakin
yhdellä on jokin terveydenhuoltoalan tutkinto.

Koulutuksen lähiopetusjaksot tapahtuvat Saarijärvellä Joogaliiton omistamassa Suomen
Joogaopistossa. Koulutuskurssimaksuun sisältyy opetuksen lisäksi myös majoitus ja
monipuolinen kasvisruoka.
PÄÄSYVAATIMUKSET
Jooganopettajan koulutuksen aloittaminen edellyttää, että koulutukseen pyrkijä on harjoittanut
joogaa vähintään 2 vuotta koulutetun opettajan ohjauksessa, on Suomen Joogaliiton jäsen ja
on osallistunut 2-4 vrk:n kurssille Joogaopistolla. Lisäksi edellytetään motivaatiota sitoutua
pitkäjänteiseen työskentelyyn ja itsensä kehittämiseen.
OPINNOT
Opinnoissa on kahdeksan osiota, jotka koostuvat Perusopinnoista (P1-P4) ja Syventävistä
opinnoista (S1-S4). Lähijaksot P1 ja P2, sekä S1-S4 kestävät kukin 6 vrk. Lähijaksot P3-P4
kestävät kumpikin 7 vrk. Perusopinnoissa opiskeluryhmän voi valita itselle sopivaan
ajankohtaan, myös kouluttajat vaihtuvat osioittain ja opinnot kestävät n. kaksi vuotta.
Syventävissä opinnoissa työskennellään saman ryhmän ja kouluttajien kanssa kolmen vuoden
ajan.
Opinnot sisältävät joogan tutkimista fyysisen, psyykkisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä.
Niihin sisältyy oman joogaharjoituksen kokemuksen havainnointia, asanaopetusta, anatomiaa
ja fysiologiaa, joogafilosofiaa, aikuiskoulutuksen perusteita ja joogaharjoituksen käytännön
suunnittelua, sekä soveltamista eri kohderyhmille.
Jooganopettaja SJL -opintojen laajuus on 500 tuntia ja se vastaa Euroopan Joogaunionin
(EUY) jooganopettajankoulutuksen laajuutta. Koulutus koostuu pääosin lähiopetuksesta,
sisältäen myös itsenäisiä oppimistehtäviä ja ohjausharjoittelun omalla paikkakunnalla
lähijaksojen välissä. Syventävän koulutuksen aikana jokainen opiskelija pitää arvioitavan
näytetunnin. Syventävien opintojen lopuksi opiskelijat tekevät lopputyön.
Jooganopettajankoulutuksen teemakokonaisuudet:
I TEOREETTINEN JA KÄYTÄNNÖN TIETO 280 t
– Joogafilosofia
– Anatomia ja fysiologia
– Asanatietous
II PEDAGOGIIKKA 100 t
III ETIIKKA 40 t
IV ARVIOINTI OPPIMISEN TUKENA 80 t
Tarkemmat tiedot opetussuunnitelmassa, joka löytyy Suomen Joogaliiton nettisivuilta alempaa.
HAKU
Koulutukseen, perusopintojen 1. osiolle voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Kurssien ajankohdat
löytyvät Joogaliiton kotisivuilta, kohdasta Kurssikalenteri.
Hakuaika koulutukseen päättyy n. 3 kuukautta ennen perusopintojakson alkua. Mikäli
pääsyehdot täyttyvät, mahdollisia vapautuneita paikkoja voi tiedustella hakuajan päätyttyäkin.
Hakulomake löytyy sähköisenä nettisivuiltamme (katso vierestä vihreä pohjainen linkki). Lomakkeen paperiversion voi tilata
sähköpostitse tai Joogaopiston toimistosta ma-pe klo 10-15.

Kun olet saanut tiedon valinnastasi jooganopettajakoulutukseen, tee majoitusvaraus kurssikalenterista.

Suomen Joogaliitto järjestää sekä 3-vuotisia että kertaluonteisia täydennyskoulutuskursseja.

Opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan SJL ® -opintojen (EUY 500) linkistä:  OPETUSSUUNNITELMA SJL ®