Hakemus perusopintoihin (P1)

*pakollinen tieto

Henkilötiedot

Koulutus
Peruskoulu
Ylioppilas
Ammatillinen koulutus, tutkinto:
Ammattikorkeakoulutus, tutkinto:
Yliopistokoulutus, tutkinto:

Pääsyehdot

harjoittanut vähintään 2 vuotta joogaa koulutetun opettajan ryhmässä*
Suomen Joogaliiton jäsen*
osallistunut vähintään 2 vrk kurssille Saarijärven joogaopistolla*

Missä olet harjoittanut joogaa?

Joogayhdistyksen kursseilla
Kansalaisopiston/työväenopiston kursseilla
Työpaikalla
Muualla, missä:
Omatoimisesti
Joogaopiston kursseilla, montako kertaa:

Miksi haluat jooganopettajaksi?

Suosittelijat

Kaksi Suomen Joogaliiton kouluttamaa ohjaajaa/opettajaa, jotka suosittelevat koulutukseen.
Jos ei liiton suosittelijoita, ilmoita tärkeimmät jooganopettajasi.